Årets skjutprogram för skjutbanan i Hillared finns nu att läsa under "INFO" i menyn.